Het goede van UV-licht
het heilzame van infrarood

Neem contact op

Serviceverzoek

Sunshower B.V. ontwikkelt innovatieve producten die voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. Mocht uw Sunshower toch een defect vertonen, maak dan gebruik van dit digitale serviceformulier. Alleen servicemeldingen die via dit formulier zijn ingediend worden in behandeling genomen. Sunshower BV streeft ernaar om uw klacht op korte termijn en naar tevredenheid af te wikkelen binnen de kaders van onze garantievoorwaarden.

Zowel de eindgebruiker als de Sunshower dealer kan via dit formulier rechtstreeks een serviceverzoek indienen. Na verzending volgt automatisch een email met uw ontvangstbevestiging.

Degene die het serviceformulier instuurt, wordt door Sunshower BV beschouwd als de opdrachtgever. Eventuele kosten die voortvloeien uit de reparatie zijn voor rekening van de opdrachtgever, welke door middel van een pintransactie ter plekke dienen te worden voldaan.

Als uw product binnen de garantie valt en volgens de installatievoorschriften van Sunshower BV is geïnstalleerd zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien uw product buiten de garantie valt of de installatievoorschriften zijn niet in acht genomen dan worden de voorrijkosten, arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend.

De tarieven daarvoor zijn:                           Voorrijkosten: € 60,- incl. BTW
Arbeid: € 35,- incl. BTW per half uur

Belangrijk: uw aankoopbon

Houd a.u.b. uw aankoopbon bij de hand wanneer u de storing meldt. Uw aankoopbon dient als garantiebewijs. Toon dit document ook aan de onderhoudsmonteur indien hierom gevraagd wordt.

Vul dit serviceformulier in:
  • Toegestane bestandstypen: jpg, pdf.
    Upload hier uw aankoopbewijs als JPG of PDF bestand.
  • Vul hier de 8 cijfers in van uw serienummer. Heeft u een serienummer dat begint met S/N, vul dan de laatste 9 cijfers van dit nummer in. Het serienummer bevindt zich op het apparaat, op de sticker op de doos en op de handleiding.